#IndependenceDay

Welcome to the Independence Marathon!
CatalàCastellanoEnglishEuskaraFrenchItalianoDeutschБългарскиRomânăрусский языкSlovensky汉语

For our children
For our children

What’s “marato.cat”? It is an initiative of the DNI.cat Association to earn resources for the Independence of Catalonia.

Do you know that in the northeast of the Iberian Peninsula there’s a little nation that is working hard to achieve its freedom? This nation is CATALONIA.

Today, we have reached the final phase of the process in which people can decide on Independence and their freedom. But Spain is making it very difficult. They’re doing everything they can to stop the process, and if they can’t do that, will stop at nothing to win a NO vote. It’s for this reason that we need to be prepared and give people all the information about the advantages and disadvantages of becoming a free nation, so that we Catalans can decide our future, and our independence.

We are a peaceful people, so we want to make clear that none of our strategies are based on violence, but we still won’t lay out all the details for tactical reasons.

If you want to help Catalonia become an Independent nation, you can make your contribution via this link: Donate or this bank account number:

Banc Sabadell: ES28 0081 0016 1800 0119 8620
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BSAB ESBB
Bankinter: ES15 0128 8701 6105 0001 8001
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BKBK ESMMXXX
ING Direct: ES30 1465 0120 38 1722236572
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): INGDESMMXXX
laCaixa: ES82 2100 3385 3522 0014 9170
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): CAIXESBBXXX

We’ll maintain a list online of all the people that have made this Marathon Fundraiser for Independence possible.

Translated by Liz Castro Elizabeth Castro’s ePub and Emi Mestres


Benvingut/da a la Marató per a la Independència!
CatalàCastellanoEnglishEuskaraFrenchItalianoDeutschБългарскиRomânăрусский языкSlovensky汉语

Què és marato.cat? és una iniciativa de l’Associació DNI.cat, per aconseguir recursos per a culminar la Independència de Catalunya.

Sabies que al nord-oest de la Península Ibèrica hi ha una petita nació que treballa per aconseguir la seva llibertat? És CATALUNYA.

En l’actualitat ens trobem en el final d’un procés en el qual el poble podrà decidir la seva Independència, la seva llibertat! Espanya ens ho està posant molt difícil. Usen totes les estratagemes que tenen a les seves mans perquè el procés no continuï, i si no ho aconsegueixen, tot el joc brut perquè guanyi el “NO”. És per això que volem estar preparats per fer arribar a la gent tota la informació sobre els beneficis i els inconvenients de resultar una Nació lliure, perquè així els catalans puguem decidir quin és el nostre futur, la nostra Independència.

Som un poble pacífic, amb el que volem deixar clar que cap de les accions que portem i portarem a terme és violenta, però per estratègia no les comentarem.

Si vols ajudar per a aconseguir una CATALUNYA independent, pots fer la teva aportació en aquest enllaç Donació o en aquest número de compta:

Banc Sabadell: ES28 0081 0016 1800 0119 8620
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BSAB ESBB
Bankinter: ES15 0128 8701 6105 0001 8001
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BKBK ESMMXXX
ING Direct: ES30 1465 0120 38 1722236572
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): INGDESMMXXX
laCaixa: ES82 2100 3385 3522 0014 9170
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): CAIXESBBXXX

Mantindrem una llista en línia de totes les persones, que així ho desitgin, que haureu fet possible la finalitat de la Marató per la Independència.

Traduït per marato.cat


Ongi etorri Indepentziarako Maratoira!
CatalàCastellanoEnglishEuskaraFrenchItalianoDeutschБългарскиRomânăрусский языкSlovensky汉语

Zer da marato.cat? DNI.cat elkarteak abiarazitako ekimena duzu, eta Kataluniaren independentziarako baliabideak biltzea du helburu.

Badakizu Iberiar penintsularen ipar-ekialdean badela nazio txiki bat aske izateko lanean diharduena? KATALUNIA duzu.

Azken urratsak egiten ari gara independentzia eta askatasuna hautatu ahal izatera garamatzan prozesuan; baina Espainiak traba gaitz-gaitzak ipintzen dihardu! Prozesua eragozteko, denetariko amarruak darabiltzate; eta azkenean eragotzi ezina bazaie, EZETZA nagusitu dadin ekin eta ekingo dute. Hargatik prest egon eta jendartean zabaldu gura ditugu albait argibiderik gehienak nazio askea izatearen onurez eta desabantailez; azken buruan, katalanok geure geroa, geure independentzia, ahal izan dezagun hautatu.

Argi utzi nahi dugu, herri baketsua garen aldetik, gure ekintzak ez direla sekula indarkeriazkoak izango. Alabaina, ekintzen berririk ez dugu aurreratuko, estrategia kontuak direla eta.

KATALUNIA independente bilakatzen lagundu gura baduzu, zeure ekarpena egin dezakezu ondoko estekan klik eginda: Donate edo bankuko kontu zenbakia:

Banc Sabadell: ES28 0081 0016 1800 0119 8620
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BSAB ESBB
Bankinter: ES15 0128 8701 6105 0001 8001
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BKBK ESMMXXX
ING Direct: ES30 1465 0120 38 1722236572
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): INGDESMMXXX
laCaixa: ES82 2100 3385 3522 0014 9170
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): CAIXESBBXXX

Independentziarako Maratoia laguntzen duten guztien izen-deiturak jasotzen dituen zerrenda on-line ipiniko dugu; norbanako bakoitzaren baimena jaso ezkeroan.

Aitor Duñabeitiak euskaratua


Bienvenido/da a Maratón para la Independencia!
CatalàCastellanoEnglishEuskaraFrenchItalianoDeutschБългарскиRomânăрусский языкSlovensky汉语

Qué es marato.cat? es una iniciativa de la Asociación DNI.cat, para conseguir recursos para culminar la Independencia de Cataluña.

¿Sabias que en el noroeste de la Península Ibérica hay una pequeña Nación que trabaja para conseguir su libertad? Es CATALUÑA.

En la actualidad nos encontramos en el final de un proceso en el que el pueblo podrá decidir su Independencia, su libertad! España nos lo está poniendo muy difícil. Usan todas las artimañas que tienen en sus manos para que el proceso no continúe, y si no lo consiguen, todo el juego sucio para que gane el “NO”. Es por eso que queremos estar preparados para hacer llegar a la gente toda la información sobre los beneficios y los inconvenientes de resultar una Nación libre, para que así los catalanes podamos decidir cual es nuestro futuro, nuestra Independencia.

Somos un pueblo pacífico, con lo que queremos dejar claro que ninguna de las acciones que llevamos y llevaremos a termino es violenta, pero por estrategia no las comentaremos.

Si quieres ayudar para conseguir una CATALUÑA independiente, puedes hacer tu aportación en este enlace Donación o en este número de cuenta:

Banc Sabadell: ES28 0081 0016 1800 0119 8620
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BSAB ESBB
Bankinter: ES15 0128 8701 6105 0001 8001
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BKBK ESMMXXX
ING Direct: ES30 1465 0120 38 1722236572
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): INGDESMMXXX
laCaixa: ES82 2100 3385 3522 0014 9170
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): CAIXESBBXXX

Mantendremos una lista en linea de todas las personas, que así lo deseen, que habéis hecho posible la finalidad de la Maratón para la independencia.

Traducido por marato.cat


Bienvenue au Marathon pour l’Indépendance!
CatalàCastellanoEnglishEuskaraFrenchItalianoDeutschБългарскиRomânăрусский языкSlovensky汉语

Qu’est-ce que Marato.cat ? C’est une initiative de l’Association DNI.cat, visant à réunir les ressources pour obtenir l’indépendance de la Catalogne.

Savez-vous qu’au Nord-Est de la Péninsule Ibérique, il y a une petite nation qui travaille pour obtenir sa liberté ? C’est la CATALOGNE.

Nous nous trouvons actuellement à la fin d’un processus grâce auquel le peuple pourra se prononcer sur son indépendance, sa liberté mais l’Espagne nous rend la tâche très difficile ! Ils utilisent tous les stratagèmes possibles pour interrompre le processus et s’ils n’y arrivent pas, tous les coups bas seront bons pour faire gagner le « NON ». C’est la raison pour laquelle nous voulons être prêts pour faire arriver aux gens toute l’information possible sur les avantages et les inconvénients de devenir une Nation Libre, de manière que nous, les Catalans, puissions décider de notre futur, de notre indépendance.

Nous sommes un peuple pacifique et nous tenons à affirmer clairement qu’aucune des actions entreprises et que nous entreprendrons ne sera violente, mais par pure stratégie, nous n’en parlerons pas.

Si vous voulez aider la CATALOGNE à devenir indépendante, vous pouvez apporter votre soutien grâce à ce lien: Donner ou en ce numéro de compte:

Banc Sabadell: ES28 0081 0016 1800 0119 8620
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BSAB ESBB
Bankinter: ES15 0128 8701 6105 0001 8001
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BKBK ESMMXXX
ING Direct: ES30 1465 0120 38 1722236572
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): INGDESMMXXX
laCaixa: ES82 2100 3385 3522 0014 9170
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): CAIXESBBXXX

Si elles y consentent, nous tiendrons en ligne une liste de toutes les personnes qui auront contribué à réaliser le but du Marathon pour l’indépendance.

Traduit par Agnès Levillayer


Benvenuto/a alla Maratona per l’indipendenza!
CatalàCastellanoEnglishEuskaraFrenchItalianoDeutschБългарскиRomânăрусский языкSlovensky汉语

Che cosa è marato.cat? è un’iniziativa dell’Associazione DNI.cat, per ottenere le risorse per raggiungere l’indipendenza della Catalogna.

Sapete che nel nord-est della Penisola Iberica c’è una piccola Nazione che lavora per ottenere la sua libertà? Si tratta della Catalogna.

Oggi ci troviamo alla fine di un processo in cui il popolo potrà decidere la sua indipendenza, la sua libertà! La Spagna ci sta’ rendendo tutto molto difficile. Stanno usando ogni stratagemma che hanno a disposizione in modo che il processo si interrompa e, se non ci riescono, ogni sporco gioco per far vincere il “NO”. È per questo che vogliamo essere pronti per far arrivare a tutte le persone ogni informazione sui vantaggi e gli svantaggi di diventare una Nazione Libera, in modo che noi catalani possiamo decidere il nostro futuro, la nostra Indipendenza.

Noi siamo un popolo pacifico, quindi vogliamo precisare che nessuna delle azioni intraprese e che intraprenderemo sono e saranno violente, ma per strategia non ne parliamo.

Se vuoi aiutare la CATALOGNA ad essere indipendente, puoi dare il tuo contributo a questo link: Donare o in questo numero di conto:

Banc Sabadell: ES28 0081 0016 1800 0119 8620
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BSAB ESBB
Bankinter: ES15 0128 8701 6105 0001 8001
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BKBK ESMMXXX
ING Direct: ES30 1465 0120 38 1722236572
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): INGDESMMXXX
laCaixa: ES82 2100 3385 3522 0014 9170
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): CAIXESBBXXX

Manterremo un elenco online di tutte le persone che lo desidereranno, che hanno reso possibile lo scopo della Maratona per l’indipendenza.

Tradotto da Maria Àngels Pujol Foyo tecnitrad-pujol e Joan Ballester


Willkommen zum Marathon für die Unabhängigkeit!
CatalàCastellanoEnglishEuskaraFrenchItalianoDeutschБългарскиRomânăрусский языкSlovensky汉语

Was ist marato.cat? Hierbei handelt es sich um eine Initiative der Vereinigung DNI.cat, die sich für den Erhalt der notwendigen Ressourcen für die Unabhängigkeit Kataloniens einsetzt.

Wussten Sie, dass es im Nordosten der iberischen Halbinsel eine kleine Nation gibt, die für ihre Freiheit kämpft? Bei dieser Nation handelt es sich um KATALONIEN.

Derzeit befinden wir uns in der Endphase eines Prozesses, in dem die Menschen hier über ihre Unabhängigkeit, ihre Freiheit abstimmen können! Spanien macht uns dies allerdings recht schwierig. Die Regierung tut alles in ihrer Macht stehende, um diesen Prozess zu stoppen und wird hierzu alle noch so schmutzigen Methoden einsetzen, sollte ihr dies nicht anderweitig gelingen. Aus diesem Grund wollen wir ausreichend darauf vorbereitet sein, den Menschen alle erforderlichen Informationen über die Vor- und Nachteile einer unabhängigen Nation zur Verfügung stellen zu können, so dass wir Katalanen in die Lage versetzt werden, über unsere Zukunft, unsere Unabhängigkeit entscheiden zu können.

Wir sind friedliche Menschen, und möchten daher klarstellen, dass keine der Aktionen, die wir unternehmen und unternehmen werden, auf Gewalt beruhen. Aus strategischen Gründen werden wir unsere Absichten hier allerdings nicht detaillierter erläutern.

Wenn Sie KATALONIEN zur Unabhängigkeit verhelfen möchten, dann können Sie Ihren Beitrag über diesen Link dazu leisten: Spenden oder diese Kontonummer:

Banc Sabadell: ES28 0081 0016 1800 0119 8620
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BSAB ESBB
Bankinter: ES15 0128 8701 6105 0001 8001
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BKBK ESMMXXX
ING Direct: ES30 1465 0120 38 1722236572
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): INGDESMMXXX
laCaixa: ES82 2100 3385 3522 0014 9170
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): CAIXESBBXXX

Wir werden eine Liste sämtlicher Personen online veröffentlichen, die den Marathon für die Unabhängigkeit möglich gemacht haben.

Übersetzt von Miriam Ludwig, miriam.ludwig@language-solutions.eu. – ursprünglich Übersetzt von Daniel Kahl


Добре дошъл/ дошла на Маратона за Независимост!
CatalàCastellanoEnglishEuskaraFrenchItalianoDeutschБългарскиRomânăрусский языкSlovensky汉语

Какво представлява marato.cat? Това е една инициатива на Асоциация DNI.cat за събиране на средства за постигане на независимостта на Каталония.

Знаете ли, че в североизточната част на Иберийският полуостров съществува една малка нация, която работи за постигане на своята свобода? Това е Каталония.

Днес се намира в края на процесът, когато народът ще може сам да реши за своята независимост и свобода. Испания ни затруднява много. Използва всевъзможни трикове, които има на разположение, за да може да спрат процеса и когато те са неуспешни- всякакви мръсни игри за да може “не”-то да спечели. Поради тази причина искаме да достигне до всички хора възможно най-подробната информация за преимуществата и недостатъците от създаването на независима Нация, за да можем ние хората на Каталония да решим нашето бъдеще и нашата независимост.

Ние сме мирен народ и поради тази причина искаме да уточним, че никое от действията, които сме предприели или ще предприемем за в бъдеще не е и няма да бъде насилствено, но от стратегическа гледна точка няма да говорим.

Ако искаш да помогнеш на Каталония да стане независима, можеш да дадеш своя принос на този интернет адрес. Donate

Banc Sabadell: ES28 0081 0016 1800 0119 8620
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BSAB ESBB
Bankinter: ES15 0128 8701 6105 0001 8001
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BKBK ESMMXXX
ING Direct: ES30 1465 0120 38 1722236572
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): INGDESMMXXX
laCaixa: ES82 2100 3385 3522 0014 9170
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): CAIXESBBXXX

Ще поддържаме, за всички които го желаят, онлайн списък на тези, които направиха възможно осъществяването на целите на Маратона за Независимост.

Преводач: Росица Марева


Bine ați venit la Maratonul pentru Independență!
CatalàCastellanoEnglishEuskaraFrenchItalianoDeutschБългарскиRomânăрусский языкSlovensky汉语

Ce este marato.cat? Este o inițiativă a Asociației DNI.cat cu scopul de a obține resursele necesare pentru obținerea independenței Cataloniei.

Știți că în nord-estul PeninsuleI Iberice există o mică națiune ce se străduiește din răsputeri să-și câștige libertatea? Este vorba despre Catalonia.

Astăzi am ajuns la faza finală a unui proces în care poporul va putea decide propria independență și libertate! Spania însă continuă să ne zădărnicească acțiunile. Face tot ce îi stă în putință pentru a opri procesul, iar în cazul în care nu va reuși, nu se va sfii să recurgă la orice fel de tertipuri murdare pentru a obține un vot negativ. Iată de ce trebuie să fim pregătiți și să le dăm oamenilor toate informațiile cu privire la avantajele și dezavantajele de a deveni o națiune liberă, astfel încât noi, catalanii, să putem decide asupra viitorului și a independenței noastre.

Suntem un popor pașnic, prin urmare ținem să precizăm că toate acțiunile întreprinse de noi nu au fost și nu vor fi niciodată bazate pe violență, dar din motive strategice, preferăm să nu le comentăm.

Dacă vreți să ajutați Catalonia în obținerea independenței, puteți contribui accesând următorul link.

Banc Sabadell: ES28 0081 0016 1800 0119 8620
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BSAB ESBB
Bankinter: ES15 0128 8701 6105 0001 8001
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BKBK ESMMXXX
ING Direct: ES30 1465 0120 38 1722236572
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): INGDESMMXXX
laCaixa: ES82 2100 3385 3522 0014 9170
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): CAIXESBBXXX

Vom publica online și vom actualiza constant lista tuturor persoanelor care au făcut posibil acest Maraton pentru Independență.”

Traducere: Natasha Danila


Добро пожаловать на Марафон Независимости!
CatalàCastellanoEnglishEuskaraFrenchItalianoDeutschБългарскиRomânăрусский языкSlovensky汉语

Что такое “marato.cat”? Созданая, по инициативе Ассоциации DNI.cat заработать для получения ресурсов для Независимости Каталонии.

Знаете-ли вы, что на северо-востоке Пиренейского полуострова есть маленькая нация, которая прилагает все усилия для достижения своей свободы? Эта нация – Каталония.

На сегодняшний день мы подошли к финальной фазе процесса, в котором люди могут принять решение о своей независимости и свободе, но Испания затрудняет этот процесс. Они используют все возможные трюки, чтобы остановить процесс, и если им это не удастся, они будут играть в грязную игру, чтобы выиграть “НЕТ”. Вот почему мы хотим быть готовы и дать людям всю информацию о преимуществах и недостатках становления свободной страной, чтобы мы, каталонцы, могли решить, наше будущее, нашу независимость.

Мы мирные люди, поэтому мы хотим дать понять, что ни одна из наших акций, которые мы проводим, и наша стратегия, о которой мы не можем говорить детально, не являются насильственными.

Если вы хотите помочь нам стать независимой Каталонией, вы можете сделать свой вклад по этой ссылке: Donate или это номер банковского счета:

Banc Sabadell: ES28 0081 0016 1800 0119 8620
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BSAB ESBB
Bankinter: ES15 0128 8701 6105 0001 8001
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BKBK ESMMXXX
ING Direct: ES30 1465 0120 38 1722236572
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): INGDESMMXXX
laCaixa: ES82 2100 3385 3522 0014 9170
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): CAIXESBBXXX

Мы будем держать онлайн список всех желаюших людей, которые помогли осушествить Марафон Независимости!

Перевод Aya U


Víta Vás Maratón za nezávislosť!
CatalàCastellanoEnglishEuskaraFrenchItalianoDeutschБългарскиRomânăрусский языкSlovensky汉语

Čo znamená marato.cat? Ide o iniciatívu Asociácie DNI.cat na získanie prostriedkov, ktoré umožnia, aby sa Katalánsko stalo nezávislým.

Viete, že na severovýchode Pyrenejského polostrova existuje malý Národ, ktorý sa snaží o vlastnú slobodu? Ide o Katalánsko.

V súčasnosti sa nachádzame na konci procesu, ktorý ľuďom umožní rozhodnúť o vlastnej nezávislosti, o svojej slobode! Španielsko nám všetko veľmi sťažuje. Používajú akúkoľvek stratégiu, ktorá je k dispozícii na to, aby sa proces prerušil, a keď sa im to nepodarí, siahnu po akejkoľvek špinavosti, aby väčšina zvolila “NIE”. Preto sme pripravení informovať všetkých ľudí o každej výhode a nevýhode, ktorú so sebou prinesie Slobodný Národ a to takým spôsobom, aby sme my, Katalánci, mohli slobodne rozhodnúť o našej Nezávislosti.

Sme národ pacifistov, takže chceme spresniť, že žiadna z našich akcií, ktoré podnikáme a podnikneme nemá násilný charakter, ale nespomíname to zo strategických dôvodov.

Ak chceš pomôcť KATALÁNSKU, aby sa stalo nezávislým, môžeš ho podporiť cez tento link.

Banc Sabadell: ES28 0081 0016 1800 0119 8620
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BSAB ESBB
Bankinter: ES15 0128 8701 6105 0001 8001
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BKBK ESMMXXX
ING Direct: ES30 1465 0120 38 1722236572
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): INGDESMMXXX
laCaixa: ES82 2100 3385 3522 0014 9170
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): CAIXESBBXXX

Zoznam všetkých ľudí, ktorí si to želajú a umožnia dosiahnuť cieľ Maratónu za nezávislosť, bude udržiavaný online.

Preložila: Jaroslava Hribiková


欢饮独立的马拉松!
CatalàCastellanoEnglishEuskaraFrenchItalianoDeutschБългарскиRomânăрусский языкSlovensky汉语

Marato.cat是什么? 是一个Associació DNI.cat倡议,为了取得资源获得加泰罗尼亚的独立。

你知道在伊比利亚半岛有一个小国家,它的人民工作为了获得自由?就是加泰罗尼亚。

如今我们生活过程的结束,然后人民会决定它的自由,它的自由!. 西班牙想复杂化过程。西班牙使用各种谋略为了过程不继续。如果它不取得,会用犯规行为为了《不想独立》赢。所以我们想准备好了为了给人们信息,成为自由国家的好处和坏处的信息,因此我们加泰罗尼亚人们会决定我们的未来,我们的独立。

我们是一个和平的人民,所以我们想表明不会用暴力。同时我们不会说明我们会用的活动因为谋略。

如果你想帮助加泰罗尼亚成为独立的国家,能在这个链接帮助。: Donate 或本银行帐户号码:

Banc Sabadell: ES28 0081 0016 1800 0119 8620
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BSAB ESBB
Bankinter: ES15 0128 8701 6105 0001 8001
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): BKBK ESMMXXX
ING Direct: ES30 1465 0120 38 1722236572
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): INGDESMMXXX
laCaixa: ES82 2100 3385 3522 0014 9170
BIC (Bank Identifier Code – System SWIFT): CAIXESBBXXX

如果每个帮助的人要,我们在一个网络的表会写他们的姓名。

翻译由 Ramon

Quant a

La nostra meta... La Independència!

10 comentaris a "#IndependenceDay"

  1. Jo sóc pensionista i cobro 560 euros,pro la meva minsa paga vull ser jo que decideixi on va a parar,i per descomptat a espanya NO.Vull beure Catalunya LLIURE i per aixo soc conscient que el primer de tot es necessitant estar amb les arques fortes,i nosaltres hem de ser forts i treure les ungles quant faci falta,sense pors,i per aixo dono 1€ que es el maxim que puc.

  2. Jo estimo Catalunya amb bogeria i vull la nostra Independència. La meva situació econòmica és nefasta, i gran culpa d’això és degut a la mala gestió que te el govern central del nostre carceller, Espanya. Participo en tots els esdeveniment que puc per la nostra lluita, però per desgràcia no ho puc fer de totes, totes. Comprar la samarreta de la Via i l’entrada al Concert per la Llibertat, per exemple, són dues coses que no van estar al meu abast. El que sí està a les meves mans és fer-vos una petita aportació per recolzar aquesta gran iniciativa. Amb només 1€ per persona n’hi hauria prou per aconseguir-ho, així que, ENDAVANT! Aquí hi ha la meva aportació a la marató per la independència! CATALUNYA INDEPENDENT!!!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*